Garanti ve İade Koşulları
GARANTİ ŞARTLARI1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar.

2. Ürünlerimizin garanti süresi 2 yıldır. 

3. Ürünün bütün parçaları, firmamız garantisi altındadır.

4. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 21 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirilmesi, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı ya da üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, geçici kullanımınıza eşdeğer bir ürün verilecektir.

5. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;

 • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,
 • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 • Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği, ithalatçısı ve üreticisinden birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
7. Aşağıda belirtilen maddelere uyulmadığı takdirde, ürün garanti kapsamı dışında tutulur.
 • Ürünün montajının yetkili servis elemanları dışında yapıldığında, montaj kılavuzunda belirtilen şekilde yapılmaması  durumunda;
 • Nakliye işlemi, firma sorumluluğu haricinde yapılıyorsa, bu sırada oluşabilecek diğer hasarlar,
 • Yanlış kullanımdan doğan hasarlar
 • Kullanım önerilerine aykırı davranışlar sonucu oluşabilecek diğer hasarlar,
 • Ürünün yetkisiz kişiler tarafından tamirinin yapıldığının belirlenmesi.

8. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi satın alınan malın garanti süresi ile sınırlıdır.

9. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirler. 

Önemli not;

 • Herhangi bir şekilde hasar görmüş ürünü kesinlikle teslim almayınız.İstanbul il sınırları içindeki sevkiyatlarda ürünlerin teslim ve montajını dilerseniz kendiniz dilerseniz yetkili servisimize yaptırabilirsiniz.
 • İstanbul dışı sevkiyatlarda kargo ile teslimat yapılacaktır. Montaj için montaj kılavuzunu dikkate alarak buna uygun şekilde montaj yapınız ya da yaptırınız.
 • Onaylı garanti belgenizi ve faturanızı ürünle birlikte teslim alınız, bir arada saklayınız. Servis hizmeti bu belgeler ile üzerinde belirtilen tarihler dikkate alınarak yapılır. Bu belgelerin gösterilememesi durumunda, üretim tarihi baz alınır.
 • Garanti süresi bitimine kadar tespit edilecek üretimden kaynaklanan sorunlarla ilgili, servis hizmeti belirtilen sürelerde ücretsiz olarak yapılır. (Garanti kapsamında yukarıda belirtilen hususlar ve tüketiciden kaynaklanan kullanım hataları dışında).
 • Garanti kapsamı dışında yapılan servis ya da parça değiştirme hizmetlerinin ücretlendirilmesi firmamız tarafından belirlenen parça servis ücreti listesi üzerinden yapılır.
 • Garanti kapsamı dışında yapılan tüm işlemler için lütfen faturanızı alınız.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.